Zevk Suyundan Hamile Kalınır Mı

Zevk suyu nedir, nasıl oluşur ve zevk suyundan hamile kalınır mı? Yani boşalma olmadan, boşalma öncesi zevk suyu vajen içine girerse hamilelik durumu oluşur mu?

Bu sorularımıza yanıt veremeye çalışacağız. Spermler testislerden bir kanal yoluyla prostatın içerisinden geçer ve prostat bezinin de salgısını alarak idrar yoluna boşalır.

İşte zevk suyu dediğimiz yada zevk sıvısı dediğimiz sıvı bu geçişte ki bezlerden salgılanan sıvıları içermektedir.

Zevk Suyu İle Hamile Kalınır Mı

Zevk Suyu İle Hamile Kalınır Mı
Zevk Suyu İle Hamile Kalınır Mı

Bu konuda ilk çalışma 1966’da yapılmıştır, fakat araştırma bilimsel veriye dayanmadığı için tam olarak kabul görmemiştir. Master ve Johnson aşağıda ki hipotezi savunmuştur. Aşağıda görüşleri kısaca belirtilmiştir.

Boşalma öncesi salgılanmada çok sayıda aktif spermlerin olduğu” ifade edilmiştir.

Fakat 2011’de yapılan bir deney sonrasında, deneye giren erkeklerden boşalma öncesi alınan zevk suyu diye tabir ettiğimiz salgılar, laboratuvar ortamında incelenmiş ve bu konuya açıklık getirmiştir.

Kaynak bölümünde linkini verdiğimiz çalışmanın verileri aşağıda ki gibidir.

27 kişiden alınan boşalma öncesi sıvının 10 tanesinde (%37’sinde) boşalma öncesi sıvıda (zevk suyu) aktif ve hareketli sperm saptanmıştır.[1]

Yani bu ne anlama geliyor, zevk suyu dölleme kabiliyetine sahip olabilmektedir. Böyle bir risk vardır. Bu yukarıda ki çalışmadan tam 5 yıl sonra yani 2016 yılında yeni bir araştırma yapılmıştır. Fakat bu kapsamlı çalışmada boşalma öncesi gelen zevk sıvısında sperm miktarı daha az kişi de saptanmıştır. Yine çalışmanın detaylarını aşağıda payalaşıyoruz.

42 kişiden alınan boşalma öncesi sıvının 7 tanesinde (%16.7’sinde) boşalma öncesi sıvıda (zevk suyu) aktif ve hareketli sperm saptanmıştır.[2]

Fakat bu son çalışma oldukça detaylı bir çalışmadır ve en yeni çalışmalardan birisidir. Bu çalışma kapsamlı olduğu için bu 42 kişiden yalnızca bir defalık değil, bir kaç kere boşalma öncesi salgı (zevk suyu) örneği alınmıştır ve aynı kişide bazen sperm’e rastlanmış, bazen de rastlanmamıştır.

Zevk Suyu Hamile Bırakır Mı

Zevk Suyu Hamile Bırakır Mı
Zevk Suyu Hamile Bırakır Mı

Yani herkeste her zaman zevk suyunda sperme rastlanacak diye bir durum söz konusu değildir. Aynı zamanda herkeste hiçbir zaman sperm oluşmayacağı yönünde bir olgu da yanlıştır. Bu biraz da uyarılmaya bağlı olabilir.

Sonuç olarak bir risk olduğundan ve bilimsel veriler ışığında şunu söyleyebiliriz.

Evet, zevk suyundan hamile kalınabilir.

Bu sebeple bu konuda hassas davranmalıyız, eğer istenmeyen bir gebelik durumu söz konusu ise 72 saat içerisinde doğum kontrol hapları ile önlem alabiliriz.

Aşağıda ki içeriklerimizde dikkatinizi çekebilir;

 

Kaynak;

[1] Sperm content of pre-ejaculatory fluid – Boşalma Öncesi Sıvının Sperm İçeriği – 15 Aralık 2010

[2] Presence of Sperm in Pre-Ejaculatory Fluid of Healthy Males – Sağlıklı Erkeklerin Boşalma Öncesi Sıvısında Sperm Varlığı – 2016 Şubat

Yorum yapın