Dünya Erkek Cinsel Organı Penis Boyu Ortalaması | Sıralamadaki İlk 20 Ülke | Türkiye Ortalaması

Bu çalışmanın bir kısmı ankete dayalı bir kısmı da  bilimsel arka planı olan fakat çok az kişiye uygulama yapılan sonuçlar doğrultusunda verilere dayanan bir çalışmadır. Büyük bir kısmı uluslar arası alanda bir çok ülkede erkeklere cinsel organının boyu sorularak elde edilen verilerle hazırlanan temellere dayanmaktadır.

Buna göre dünyadaki tüm ülkeleri hesaba katarak ortalama penis boyunun yaklaşık 13.58 cm olduğunu söyleyebiliriz.

En uzun penis boyu ortalamasını yakalayan ülke 17.61 cm ortalama ile Ekvator‘dur. En kısa penis boyu ise 10.04 cm ile Kamboçyadır.

Ülkemiz Türkiye ise bu veriler ışığında 12.99 cm ortalama ile dünya ortalamasının çok az altında kalmaktadır ve 70. sırada yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmada erkeklerin boyları da yer almıştır. Ülkelere göre erkeklerin boy ortalamasının cinsel organlarına oranı belirtilmiştir. (Average penis size by country: worldwide comparison)

Bu çalışma da dünya üzerinde erkek cinsel organı penis boyu ortalaması en büyük 20 ülkeyi vereceğiz.

 

1.Ekvador 

Ekvador Penis Boy Ortalaması
Ekvador Penis Boy Ortalaması

 

Ekvador 17.61 cm penis ortalaması ile dünyada birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca boy-penis oranında yine rekoru elinde bulunuyor. Zira Ekvador’lu erkekler dünya boy ortalamasının biraz gerisinde ve 1.67 metre boy ortalamasına sahipler. Penis boyunu, boya oranlayınca da %10.54 oranı ile bu oranda yine dünyada ilk sıraya yerleşiyorlar.

Aslında kısa erkeklerin penisi küçük olur tabusunu da bu ülke yıkıyor diyebiliriz.

Zira 1.67 metre ortalama boy ve 17.61 cm penis boyu ortalaması mevcut.

2.Kamerun

 

Kamerun Penis Boy Ortalaması
Kamerun Penis Boy Ortalaması

 

2. sırada ise 16.67 cm’lik penis ortalaması ile Kamerun yer alıyor. Kamerunlu erkeklerin boy ortalaması 1.71 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.75’ini oluşturuyor.

 

3.Bolivya

 

Bolivya Penis Boy Ortalaması
Bolivya Penis Boy Ortalaması

 

3. sırada ise 16.51 cm’lik penis ortalaması ile Bolivya yer alıyor. Bolivyalı erkeklerin boy ortalaması 1.68 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.84’ünü oluşturuyor.

 

4.Sudan

 

Sudan Penis Boy Ortalaması
Sudan Penis Boy Ortalaması

 

4. sırada ise 16.47 cm’lik penis ortalaması ile Sudan yer alıyor. Sudanlı erkeklerin boy ortalaması 1.71 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.63’ünü oluşturuyor.

 

5.Haiti

 

Haiti Penis Boy Ortalaması
Haiti Penis Boy Ortalaması

 

5. sırada ise 16.01 cm’lik penis ortalaması ile Haiti yer alıyor. Haiti’li erkeklerin boy ortalaması 1.72 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.32’sini oluşturuyor.

 

6.Senegal

 

Senegal Penis Boy Ortalaması
Senegal Penis Boy Ortalaması

 

6. sırada ise 15.89 cm’lik penis ortalaması ile Senegal yer alıyor. Senegalli erkeklerin boy ortalaması 1.75 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.09’unu oluşturuyor.

 

7.Gambia

 

Gambia Penis Boy Ortalaması
Gambia Penis Boy Ortalaması

 

7. sırada ise 15.88 cm’lik penis ortalaması ile Gambia yer alıyor. Gambia’lı erkeklerin boy ortalaması 1.68 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.47’sini oluşturuyor.

 

8.Hollanda

 

Hollanda Penis Boy Ortalaması
Hollanda Penis Boy Ortalaması

 

8. sırada ise 15.87 cm’lik penis ortalaması ile Hollanda yer alıyor. Hollandalı erkeklerin boy ortalaması 1.84 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.65’ini oluşturuyor.

 

Yine genel tabulardan birisi uzun boylu erkeğin penisi de uzun olur, kısmen doğru olabilir. Fakat şöyle bir durum var Hollanda erkek ve kadınların boy ortalaması olarak dünyanın en uzun boylu ülkelerinde birisi, cinsel organ boyunu boya oranlayınca, penis tüm vücut uzunluğunun %8.65‘ini oluşturuyor. Bu da diğer ülkelere göre düşük bir oran olarak öne çıkıyor.

 

9.Küba

 

Küba Penis Boy Ortalaması
Küba Penis Boy Ortalaması

 

9. sırada ise 15.87 cm’lik penis ortalaması ile Küba yer alıyor. Kübalı erkeklerin boy ortalaması 1.73 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.16’sını oluşturuyor.

 

10.Zambia

 

Zambia Penis Boy Ortalaması
Zambia Penis Boy Ortalaması

 

10. sırada ise 15.78 cm’lik penis ortalaması ile Zambia yer alıyor. Zambia’lı erkeklerin boy ortalaması 1.67 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.45’ini oluşturuyor.

 

11.Fransa

Fransa Penis Boy Ortalaması
Fransa Penis Boy Ortalaması

 

11. sırada ise 15.74 cm’lik penis ortalaması ile Fransa yer alıyor. Fransalı erkeklerin boy ortalaması 1.78 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.83’ünü oluşturuyor.

 

12.Angola

 

Angola Penis Boy Ortalaması
Angola Penis Boy Ortalaması

 

12. sırada ise 15.73 cm’lik penis ortalaması ile Angola yer alıyor. Angolalı erkeklerin boy ortalaması 1.68 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.38’ini oluşturuyor.

 

13.Kanada

 

Kanada Penis Boy Ortalaması
Kanada Penis Boy Ortalaması

 

13. sırada ise 15.71 cm’lik penis ortalaması ile Kanada yer alıyor. Kanadalı erkeklerin boy ortalaması 1.78 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.80’ini oluşturuyor.

 

14.Mısır

Mısır Penis Boy Ortalaması
Mısır Penis Boy Ortalaması

 

14. sırada ise 15.69 cm’lik penis ortalaması ile Mısır yer alıyor. Mısırlı erkeklerin boy ortalaması 1.73 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.08’ini oluşturuyor.

 

15.Zimbabwe

 

Zimbabwe Penis Boy Ortalaması
Zimbabwe Penis Boy Ortalaması

 

15. sırada ise 15.68 cm’lik penis ortalaması ile Zimbabwe yer alıyor. Zimbabweli erkeklerin boy ortalaması 1.70 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.23’ini oluşturuyor.

 

16.Gürcistan

 

Gürcistan Penis Boy Ortalaması
Gürcistan Penis Boy Ortalaması

 

16. sırada ise 15.61 cm’lik penis ortalaması ile Gürcistan yer alıyor. Gürcistanlı erkeklerin boy ortalaması 1.75 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.92’sini oluşturuyor.

 

17.Paraguay

 

Paraguay Penis Boy Ortalaması
Paraguay Penis Boy Ortalaması

 

17. sırada ise 15.53 cm’lik penis ortalaması ile Paraguay yer alıyor. Paraguaylı erkeklerin boy ortalaması 1.73 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.97’sini oluşturuyor.

 

18.Çad

 

Çad Penis Boy Ortalaması
Çad Penis Boy Ortalaması

 

18. sırada ise 15.39 cm’lik penis ortalaması ile Çad yer alıyor. Çadlı erkeklerin boy ortalaması 1.71 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.01’sini oluşturuyor.

 

19.İtalya

 

İtalya Penis Boy Ortalaması
İtalya Penis Boy Ortalaması

 

19. sırada ise 15.35 cm’lik penis ortalaması ile İtalya yer alıyor. İtalyan erkeklerin boy ortalaması 1.74 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %8.81’ini oluşturuyor.

 

20.Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti Penis Boy Ortalaması
Orta Afrika Cumhuriyeti Penis Boy Ortalaması

 

20. sırada ise 15.33 cm’lik penis ortalaması ile İtalya yer alıyor. İtalyan erkeklerin boy ortalaması 1.68 cm, cinsel organ boyunu boya oranladığımızda ise cinsel organı tüm vücudun %9.11’ini oluşturuyor.

 

Sonuç Bölümü

 

Daha önce bu çalışmanın tam olarak bilimsel olmadığını söylemiştik. Bazılarının temelleri bilimsel verilere dayanmaktadır. Bunları aşağıda vereceğiz.

 

2001 yılında yapılan bir çalışmada, 10 ila 19 cm’lik ereksiyon halindeki penis uzunlukları (penisin tepesi, kasık kemiğinden glans ucuna kadar), 18 ila 19 yaşındaki 111 Alman’a uygulanan çalışmada, ortalama 14.48 cm’lik penis boyu ölçülmüştür. (Does penile size in younger men cause problems in condom use? a prospective measurement of penile dimensions in 111 young and 32 older men)

 

2001’deki bir başka çalışmada 17 ila 19 yaşındaki 3.300 İtalyan ölçülmüştür. Penisin uzunluğu (penisin tepesinden kasık kemiğinden glansın ucuna kadar) için ortalama uzunluk 12.50 cm olarak belirlenmiştir. Yüzde onunda her biri 9 cm’den kısa veya 15 cm’den uzun bir penise sahipti. (Penile length is normal in most men seeking penile lengthening procedures)

2001’de başka bir çalışmada Meksika’da 300 erkeğin penis boyu ölçüldü. Sonuç olarak deneklerin cinsel organının boyunun %54’ü 14 ile 16 cm arasında olmak üzere, 2.1 cm’lik bir standart sapma ile ortalama 14.90 cm‘lik bir ortalama dik penis uzunluğuna sahip olduğu belirlenmiştir.  (The Penis Size Survey)

Bu konuda en kapsamlı çalışma ise 2015 yılında BJU International‘da yayınlanan sistematik bir derlemede , yaşları 17 ile 91 arasında değişen yaklaşık 15.500 erkeğe ait yaklaşık 20 çalışmadan elde edilen veriler değerlendirildi. (Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men)

 

Penis boyutları tıp uzmanları tarafından ölçüldü. Buna göre, ortalama penis erekte olmadan 9.16 santimetre, ereksiyon halindeyken ise 13.12 santimetre olarak belirlenmiştir.

“Dünya Erkek Cinsel Organı Penis Boyu Ortalaması | Sıralamadaki İlk 20 Ülke | Türkiye Ortalaması” üzerine bir yorum

Yorum yapın